ծովային

ծովային

Dasnabedian 1995: 443

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,4
marin

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԾՈՎԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 1025 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c Տ. ԾՈՎԱԿԱՆ. *Ծովային ջուրք, ալիք, ծոց, կղզիք. Եղիշ. ՟Ը: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ: Նար. խչ.: *Սրբուհի զըմուռ ծովային՝ծովայնոյ բերեալ մարգարիտ. Տաղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՏԱՂՏՈՒԿ — (տկոյ, կամ տկի, ով.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ վ. աղի. ἀλμυρός salsus ... *Բնակեսցէ յերկիր աղտաղտուկ. Երեմ. ՟Ժ՟Է. 6: *Յաղտաղտուկն առաքես ծով. Մագ. ՟Ծ՟Զ: *Աղտաղտուկ ջուր: Աղտաղտուկ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՂՏԱԿՈՒՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. որ եւ ԳԱՂՏԱԿՐԱՅ. κήρυξ, ὅστρεον murex (իբր curex ). genus cochleae, vel conchae Խեցեմորթ ծովային. ժժմակ պատենաւոր. (որպէս միտեա, ոստրէ, պինէ, սատաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՊԵՆԷՍ — (ի.) NBH 1 0660 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. Ծովային կենդանի՝ կամ խեցեմորթ, որ ասի տոկալ ի հուր. (շփոթելոյվ զյատկութիւնս կոնքեղի կամ պինայի ընդ բոնոսոսի եւ ամիանդայ.) *Զհուր վառեալ որսորդաց՝ ետես եպենէսն, եւ առփմամբ կերակուր իւր կամեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՐԳԱՐԻՏ — (գարտոյ, ով, ովք, կամ ի, իւ, աց, օք.) NBH 2 0218 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. μαργαρίτης (λιθοσ), μάργαρον margarita, unio, bacca gemmea. իտ. perla. (գտանի հոլովեալ եւ մարգրտոյ կամ տի. ʼի ռմկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋՐԱԾՆՈՒՆԴ — ( ) NBH 2 0677 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c ա. Որպէս ջրային կենդանի եւ կամ իւիք օրինակաւ ծնեալ ʼի ջրոյ. *Հանդերձ թռչնովք, եւ ծովային եւ ջրածնունդ զեռնղք. Վեցօր. ՟Ղ: եւ Շիր.: *Ծովային ջրածնունդ կետային՝ երեքօրեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓՈԿ 2 — ( ) NBH 2 0951 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. Անուն կենդանւոյ. յն. ֆօ՛գի. լտ. ֆօ՛գա. φώκη phoca, vitulus marinus. Որթ ծովային՝ երկակենցաղ. գլուխն եւ մորթ մարմնոյն անթեփ՝ յար եւ նման որթու արջառոց. որ եւ հեւայ՝ փնչէ եւ բառաչէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂ — (ի, իւ.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἅλας, ἄλς sal Նիւթ սպիտակ՝ ծովային եւ ցամաքային՝ դառնահամ, եւ համեմիչ, եւ պահպանիչ ʼի նեխութենէ. ... *Ամենայն պատարագ զոհից ձերոց աղիւ տեառն յաղեսցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԿԻՈՆ — (ի.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Early classical գ. բառ յն. ἁλκυών, ἁλκυδών alcedo, halcyion Թռչուն ծովային, (որպէս ձկնկուլ, ծոված հաւ, կամ ճայ ծովու. մարթը:) *Աղկիովն թռչուն առ ծովեզերբ բնակէ: Դադարէ ծովն ʼի խռովութենէ, մինչ տկար թռչունն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՆԴԱՂՈՒՂԱԿ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: 10c ա. Որ լուղի յանդունդս. ծովային. *Յանդնդաղուղակ կայտառին կեռեաց կորզեալ զսատերն. Արծր. ՟Ե. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.